Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta sobre l'experiència del ciutadà en el sistema sanitari de Catalunya

El Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica del Departament de Salut us convida a respondre aquest qüestionari per conèixer la vostra opinió i experiència en relació amb l’atenció que heu rebut en el sistema sanitari, amb la finalitat de contribuir a elaborar el Pla estratègic de qualitat i seguretat dels pacients a Catalunya del Departament de Salut per als propers anys (2023-2026).

Presentació de l’instrument

Es tracta d'un qüestionari amb preguntes sobre l'experiència com a usuaris del sistema sanitari de Catalunya. Es fa referència a les diferents línies de serveis, com l’atenció primària i comunitària, l'atenció hospitalària, l'atenció sociosanitària, l'atenció a la salut mental i addicions, les urgències i emergències...

Aquest qüestionari és una adaptació del qüestionari del projecte de recerca "SinergiAP" per recollir l'experiència dels pacients en Atenció Primària.

El qüestionari està constituït per preguntes que heu de respondre marcant el grau d’acord. Llegiu atentament cada pregunta, així com les opcions de resposta, i, a continuació, responeu marcant la casella que considereu adequada. En algunes de les preguntes, si ho considereu oportú, podreu fer aportacions en format de camp obert de la vostra experiència.

Si teniu qualsevol dubte a l'hora d’emplenar el qüestionari, o se us presenta alguna incidència, podeu comunicar-ho mitjançant l'adreça seguretat.pacients.salut@gencat.cat

L'enquesta només ocuparà 10 minuts del vostre temps.

Si coneixeu algun ciutadà disposat a compartir les seves experiències sobre el sistema sanitari català, us preguem que compartiu l'enllaç amb ell.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.